Kancelaria

Notarialna

Notariusz Anna Osman-Sorek

Otwarta poniedziałek - piątek: do 9:30 do 17:00
w soboty - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu

Czynności notarialne


Wszelkie informacje niezbędne do dokonania czynności notarialnych udzielane są przez notariusza nieodpłatnie. W celu umówienia się na rozmowę prosimy o kontakt z Kancelarią: mailowo, telefonicznie bądź osobiście.

Notariusz Anna Osman - Sorek dokonuje czynności notarialnych, w zakresie kompetencji notariuszy zgodnie z ustawą – Prawo o notariacie:

sporządza akty notarialne, w tym w szczególności:

 • umowy sprzedaży,
 • umowy darowizny,
 • umowy zamiany,
 • umowy deweloperskie
 • umowy przedwstępne,
 • umowy warunkowe,
 • umowy przeniesienia własności,
 • umowy działu spadku,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • umowy podziału majątku wspólnego,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • oświadczenia o ustanowieniu hipoteki,
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
 • oświadczenia o ustanowieniu służebności,
 • oświadczenia o objęciu udziałów i przystąpieniu do spółki,
 • umowy spółek,
 • testamenty,
 • pełnomocnictwa,

sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,

sporządza poświadczenia:

 • własnoręczności podpisu
 • zgodności odpisu wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,

spisuje protokoły, w tym w szczególności:

 • protokoły dziedziczenia,
 • protokoły ze Zgromadzenia Wspólników Spółki,
 • protokoły z Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • protokoły z Zebrań Wspólnot Mieszkaniowych,
 • protokoły niedojścia czynności do skutku,

sporządza protesty weksli i czeków,

przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,

sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

sporządza, na żądanie strony, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Kontaktując się z Kancelarią uzyskacie Państwo szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, kosztów notarialnych, opłat sądowych i należnych podatków oraz ustalicie Państwo dogodny dla siebie termin dokonania czynności.

Opłaty


Za dokonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia czerwca 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.


Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty.


Są to przede wszystkim:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,
 • opłata sądowa zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Pobrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.


W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy z Kancelarią.

Kontakt


Lokalizacja

Kancelaria Notarialna znajduje się w Łodzi, przy ulicy Drewnowskiej 55 lok. LB 4 w nowoczesnym, klimatyzowanym budynku, wyposażonym w windę i podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy serdecznie,
notariusz Anna Osman - Sorek i pracownicy

Kancelaria znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Banków zlokalizowanych w Centrum Handlowym MANUFAKTURA: ING Bank Śląski, PEKAO SA, mBank, Millennium Bank, Credit Agricole.

Kancelaria Notarialna Anna Osman-Sorek Notariusz

ul. Drewnowska 55 lok. LB 4, 91-002 Łódź

NIP: 6443038080

REGON: 101781999